Sijoita Rakennus-Saneeraus J.Koski Oy:n tekemään ikkunaremonttiin 

Asiantunteva ikkunaremontti edellyttää huolellista suunnittelua ja asennusta. Työ etenee mittojen ottamisesta oikeiden tuotteiden valintaan ja itse ikkunan asennukseen. Ikkunaremontti onnistuu ammattilaiselta varmuudella. Asiantuntija osaa myös ratkoa mahdolliset pulmat, joita toisinaan tulee vastaan remontissa kuin remontissa.

Ikkunaremontti on syytä tehdä huolella, sillä hyvin tehty ikkunaremontti kestää kymmeniä vuosia. Ikkunoiden ammattitaitoinen asennus on siis kannattava sijoitus. Ammattilainen osaa myös laskea kustannukset jo suunnitteluvaiheessa, jolloin saat heti tietää budjetin, joka pitää.

Ikkunoiden asennus on nopeaa, eikä ehdi häiritä asumista. Tästä syystä ikkunaremontti onnistuu hyvin minä tahansa vuodenaikana, myös talvella. 

Ota yhteyttä

Ikkunaremontin tarve?

Kun huomaat ikkunoissa puutteita tai poikkeavuuksia, on aika arvioida ikkunaremontin tarvetta. Jos ikkunapuitteet ovat turvonneet, melu kantautuu kotiin tai ikkunat vetävät, ikkunaremontti on paikallaan. Myös selkeät ongelmat toiminnallisuudessa, kuten puuttuvat aukipitolaitteet, pettänyt lasituskittaus, tai huonosti sulkeutuva ikkuna antavat aihetta ikkunaremontille.

Tutustu palveluihimme

Tarkista, tarvitsetko uudet ikkunat:

 • Vetävätkö ikkunat?
 • Kantautuuko kotiin melua?
 • Vesivahinko tai huurtuminen?
 • Ikkuna ei sulkeudu, avaudu, tai toimii muuten puutteellisesti? 
 • Rikkinäiset ikkunat, ikkuna irtoaa, aukipitolaitteet puuttuvat? 
 • Vanhantyyliset ikkunat?

Rikkinäiset tai huonosti toimivat ikkunat vaikuttavat asumismukavuuteen ja -turvallisuuteen. Toimivat ikkunat vaikuttavat myös paitsi kotisi ilmanvaihtoon, myös rakennuksen lämmitykseen. Huomatessasi puutteita ikkunoiden toimivuudessa, ikkunaremontti on syytä tehdä. Pihlan ikkunavalikoimasta löydät oikeat tuotteet joka tilanteeseen! Asennamme Pihla-ikkunat ja -ovet Turussa ja Varsinais-Suomessa.

Ota yhteyttä

Ikkunaremontti Turku / Rakennus-Saneeraus J. Koski Oy

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Muista kotitalousvähennys

Kun teetät ikkunaremontin tai oviremontin ammattilaisella, voit vähentää verotuksessa osan remonttikuluista kotitalousvähennyksenä.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rakennus-Saneeraus J. Koski Oy (2733509-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tuija Koski
0500 523659
tuija.koski@jkoski.fi

Henkilörekisterin nimi

Rakennus-Saneeraus J. Koski Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Rakennus-Saneeraus J. Koski Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tuija.koski@jkoski.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna